eduroam-logo

eduroam.fi


Open your device and be online!

eduroam & vanliga frågor

Anslutning

Min organisation syns inte på listan över eduroam-organisationer i Finland, kan jag iallafalla använda eduroam?

Tyvärr kan du inte ta eduroam ibruk innan din hemorganisation har anslutit sig. Ta kontakt med den lokala IT-supporten eller informationsavdelningen.

Problem med ibruktagandet

Jag kan inte ansluta mig till eduroam-nätet på min mobiltelefon/tablett/laptop.

Kontrollera att du har laddat ner och kört installeringsprogrammet för din hemorganisation från cat.eduroam.org.

Jag har kört installeringsprogramet, men har ändå ingen nätanslutning

Kör programmet pånytt och kontrollera att du har angett ditt användarnamn i formen namn@organisation.fi. Observera att det kanske inte är frågan om din epostadress – gällande det korrekta formatet kan din hemorganisation vägleda dig. Oftast är det frågan om användarnamn, @-tecknet och organisationsdelen.

Jag är säker på att mitt användarnamn är korrekt angivet, men jag har fortfarande ingen eduroam-anslutning

Kontrollera att ditt lösenord är korrekt. Har du nyligen bytt det eller kan dit lösenord ha blivit gammalt? Om du har flera lösenord, kolla med IT-supporten vilket lösenord som gäller för eduroam. Om du är säker på att ditt lösenord är korrekt, kör installeringsprogrammet en gång till för att åtgärda eventuella problem som kan ha uppstått under installeringen. Om detta inte hjälper, kontakta IT-supporten.

eduroam slutade fungera

Jag har tidigare använt eduroam utan problem, men nu fungerar det inte.

Har ditt lösenord blivit gammalt? Om du byter lösenord, måste detta bytas också i telefonen, tabletten och laptoppen. Det kan också hända att nätinsällningarna ändrats i din hemorganisation. Ladda ner och kör installeringsprogrammet från cat.eduroam.org för att säkerställa att du har korrekta inställningar.

eduroam fungerar fint på mitt kampus, men inte när jag besöker andra organisationer

Detta tyder på att användarnamnet angetts i fel format. Om @-delen saknas i användarnamnet kan eduroam-hierarkin inte kontakta rätt hemorganisation för att autentikera dig. Uppge alltså användarnamnet i formatet namn@organisation.fi. Hämta den nyaste versionen av installeringsprogrammet för din hemorganisation från cat.eduroam.org.