eduroam-logo

eduroam.fi


Open your device and be online!

Enkelt att ta ibruk

eduroam är gratis för alla användare. Med hjälp av ett installeringsprogram är eduroam enkel att ta ibruk på mobiltelefoner, tabletter eller laptops. Ladda ner och kör det installeringsprogram som gäller för din hemorganisation från cat.eduroam.org-tjänsten:

Ladda installationsprogrammet
(cat.eduroam.org)

Om det uppstår problem då du tar eduroam ibruk, kolla FAQ dvs. vanliga frågor.

Installeringsprogrammen och organisationernas kontaktuppgifter hittas också sammanfattade.