eduroam-logo

eduroam.fi


Open your device and be online!

Säker nätanslutning

eduroam baserar sig industrins säkraste anslutningstekniker som 802.1x-autentikering och WiFi Enterprise-standardena. Med eduroam är nätsurfandet betydligt säkrare än med öppna WLAN-nätverk.

eduroam använder end-to-end-kryptering och säkerställer att användarnamnet och lösenordet skickas endast till hemorganisationen, oavsett var i världen eduroam används. Av denna anledning används inte webbautentikering i eduroam, dvs det är aldrig nödvändigt att ange användarnamn och lösenord på en webbsida.

Som med alla nätverk av samma typ kräver säker användning att informationen gällande hemorganisationen är definierad. Av denna anledning måste du ladda ner och köra installationsprogrammet för eduroam på din mobiltelefon, laptop eller tablett för att ta hand om nödvändiga säkerhetsinställningar.

Läs mer om datasekretess i eduroam.