eduroam-logo

eduroam.fi


Open your device and be online!

Säker nätanslutning

eduroam baserar sig industrins säkraste anslutningstekniker som 802.1x-autentikering och WPA2-kryptering. Med eduroam är nätsurfandet betydligt säkrare än med öppna WLAN-nätverk.

Läs mer om datasekretess i eduroam.