eduroam-logo

eduroam.fi


Open your device and be online!

Internetanslutning enkelt och säkert i hela världen!

eduroam är ett internationell samarbete som möjliggör användandet av varandras trådlösa nät. I Finland erbjuds tjänsten vid alla universitet och högskolor. För dig som studerande eller forskare är det snabbt och enkelt att ta tjänsten ibruk.

Vill du använda eduroam på något speciellt ställe, men det finns inte ännu tillgängligt? Kontakta oss.


Uppkoppling också utanför kampus

Med eduroam får du tillgång till nät på olika håll i världen – med det användarkonto din hemorganisation gett dig.

Läs mer om platser

Enkelt att ta ibruk

Med hjälp av ett installeringsprogram är det enkelt att ta ibruk eduroam på mobiltelefoner, tabletter eller laptops.

Läs mer om användning

Säker nätanslutning

eduroam baserar sig industrins säkraste anslutningstekniker. Dessa skyddar användaren mot avlyssning.

Läs mer om tekniken