eduroam-logo

eduroam.fi


Open your device and be online!

Din organisation med i eduroam

Till eduroam kan man anstuta sig på två olika sätt. Det typiska och mest omfattande sättet är att erbjuda eduroam är sina egna användare och gäster på kampusområdena. Detta gäller för Funet-medlemmar, universitet, högskolor, forskningsinstitut mm. och kräver att man har ett WLAN-nät och en RADIUS-server som användardatabasen är kopplad till.

Ett enklare sätt är att fungera som tjänsteleverantör, dvs. erbjuda en kostnadsfri uppkoppling för eduroam-användre. Denna lösning använder caféer och bibliotek sig av, och den tillämpas på olika tillställningar och evenemang. Med hjälp av Funets eduroam Proxy -service behöver tjänsteleverantören inte införskaffa och underhålla en egen RADIUS-server.

Om du är intesserad av att erbjuda eduroam i ditt nät, kontakta Funet: funyht@funet.fi.